Serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs alltid för att få servera alkohol vid tillställningar dit allmänheten har tillträde. Du behöver också söka serveringstillstånd för en sluten tillställning om du ska ta betalt för alkoholdrycker.

Behandlingstiden för ansökningar om serveringstillstånd är normalt ca 30 dagar så det är viktigt att du lämnar in din ansökan till oss i mycket god tid före du vill börja servera alkohol. Tänk på att få med alla bilagor som vi efterfrågar i ansökan, om ansökan är bristfällig kan behandlingstiden förlängas. Till ansökan om serveringstillstånd ska en plan för egenkontroll bifogas. Handläggningstiden påverkas även av antalet ansökningar och andra ärenden som handläggs av ÅMHM, vid en anhopning av ärenden förlängs handläggningstiderna. Enligt alkohollagstiftningen ska ÅMHM i vissa fall ge närboende möjlighet att uttala sig före ett tillstånd beviljas, vilket förlänger handläggningstiden.

Serveringstillstånd utan serveringsställe, så kallat cateringtillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd trots att du inte har ett serveringsställe. Med cateringtillstånd kan du sedan efter en anmälan servera alkohol vid olika tillställningar som ordnas på ett godkänt serveringsområde. Anmälan om sådan servering ska lämnas till ÅMHM minst, men gärna tidigare än, tre vardagar före planerad tillställning (se Servering vid tillställningar och evenemang).

Priser för serveringstillstånd hittar du i avgiftstabell 3 i ÅMHM:s taxa.

Gällande avgiftstaxa för ÅMHM hittar du här

Alla verksamheter med ett permanent serveringstillstånd betalar en årsavgift till ÅMHM. Avgiftens storlek beror på mängden alkohol som serveringsstället sålt under året.