Serveringstillstånd

Kontakta oss i god tid före du vill börja servera alkohol - minst 30 dagar före planerad verksamhetsstart, då det kan ta upp till 30 dagar att behandla en ansökan. Detta gäller oavsett om det handlar om ett permanent eller tillfälligt serveringstillstånd.

Olika typer av tillstånd

Vid tillställningar där inga pengar byter ägare behöver du oftast inget serveringstillstånd. Ska du ha fest för ett slutet sällskap, till exempel ett bröllop, i en hyrd lokal där du bjuder på alkoholen, behövs oftast inget tillstånd. Om du däremot tänker förtjäna pengar på försäljning av alkoholhaltiga drycker måste du söka serveringstillstånd hos ÅMHM. Det gäller både för öppna och slutna sällskap och även om dryckernas pris ingår i ett paketpris tillsammans med maten. För tillställningar dit allmänheten har tillträde behöver du alltid söka om ett serveringstillstånd.

A-rättigheter:

Försäljning av alla alkoholdrycker. Serveringsstället ska tillhandahålla ett komplett utbud av mat.

B-rättigheter:

Försäljning av drycker med högst 22 volymprocent alkohol. Serveringsstället ska tillhandahålla lagad mat.

C-rättigheter:

Försäljning av drycker med högst 4,7 volymprocent alkohol. Serveringsstället måste tillhandahålla lagad mat eller cafèsortiment (kaffebröd, smörgåsar eller liknande.)

Priser för serveringstillstånd hittar du i avgiftstabell 3 i ÅMHM:s taxa.

Gällande avgiftstaxa för ÅMHM hittar du här

Alla verksamheter med ett permanent serveringstillstånd betalar en årsavgift till ÅMHM. Avgiftens storlek beror på mängden alkohol som serveringsstället sålt under året.