Jordprov

Både professionella jordbrukare och trädgårdsentusiaster är välkomna att analysera sin jord hos oss.

Du kan kostnadsfritt hämta numrerade provaskar för att underlätta din provtagning och vår provbehandling. Proverna ska lämnas in i sådana provaskar för att torkningsprocessen ska fungera. Kom ihåg att fylla provasken helt, annars kanske inte jorden räcker till alla analyser. Vi har öppet vardagar klockan 8 – 15.30.
Om du behöver får du gärna låna en jordborr av oss under högst två veckor. Antalet borrar är dock begränsat.

Du kan antingen välja enstaka analyser ur vårt utbud eller något av våra paket.
Jordpaketen är billigare än om du väljer enskilda analyser.

Våra markkarteringspaket:

  • Grundanalys (Jordart, mullhalt, pH, Ca, P, Mg, K)
  • Trädgårdpaket (Grundanalys + Cu, Mn, Zn, B)
  • Potatispaket (Grundanalys + Cu, Mn, Zn)
  • Spårämnespaket (Cu, Mn, Zn)

Se  ÅMHM Laboratoriets avgiftstaxa (pdf) för att se hela vårt utbud och priserna.

Inlämnande av jordprover

Med anledning av låg bemanning kan laboratoriet tyvärr inte analysera lösligt kväve (nitrat och ammonium) i jord sommaren 2024. Vi beklagar den olägenhet det eventuellt medför. 

Övriga jordprov kan lämnas in utan bokning. Många jordbrukare lämnar in prover på hösten för att sedan använda resultaten vid vårens odlingsplanering. Lämna därför gärna in dina jordprover så tidigt som möjligt på hösten så får vi lite större spridning på proverna och du får snabbare svar. Vi tar självklart emot prover året om.

Svarstiderna varierar mycket under året. Räkna alltid med minst fyra veckors svarstid men sex till åtta veckor förekommer under högsäsong.

Provtagningsanvisning jord (pdf)  

Beställning av markkarteringsanalys (pdf)