Matförgiftningar och klagomål

ÅMHM utreder misstänkta matförgiftningar i första hand för att stoppa felaktig livsmedelshantering och dåliga matvaror, och på så sätt hindra att fler konsumenter drabbas.

Kontakta vår växel telefon: +358 18 528 600.
E-tjänst: Misstanke om matförgiftning
E-post: kansliet@amhm.ax

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat som du köpt i en butik, på en servering eller liknande är det viktigt att du omgående tar kontakt med sjukvården och ÅMHM. Om det tar för lång tid innan du kontaktar ÅMHM finns det oftast ingenting kvar av den misstänkta maten att ta prov på och då går det inte heller att fastställa smittkällan. En annan orsak till varför det är viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt är att vi med din hjälp kanske kan förhindra att fler blir sjuka. Om du har mat kvar hemma som du tror att du blivit sjuk av ska du spara den kyld. Den maten kan myndigheten skicka på analys för att eventuellt hitta smittkällan.

Förhindra smittspridning

Vid magsjuka ska du stanna hemma från jobbet. Tänk på att du som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel i din yrkesroll måste vara symtomfri i minst 48  timmar innan du återvänder till arbetet efter en magsjuka.

Symtom

Symtomen på matförgiftning är kräkningar, diarréer och magknip. Man brukar oftast bli sjuk inom ett till två dygn efter det att man ätit dålig mat men det kan ibland ta kortare eller längre tid. Vilka sjukdomssymtom man får och hur sjuk man blir beror på vilken mikroorganism man har fått i sig. Det finns både virus, bakterier och parasiter som sprids via mat och vatten. Efter en matförgiftning blir man oftast helt frisk igen. Men vissa typer av matförgiftningar kan ge följdsjukdomar som exempelvis ledbesvär. Verksamhetsansvariga måste enligt livsmedelslagen omedelbart kontakta ÅMHM om en kund meddelar misstanke om matförgiftning. 

Intervjufrågor vid misstänkt matförgiftning

 • Vad åt och drack du som du misstänker att du blev sjuka av? Kom ihåg att nämna tillbehör som kryddor, is, med mera. Har du eller någon annan tagit foto på maten?
 • Var åt du? När åt du? Datum och ungefärlig tidpunkt på dagen.
 • När fick du de första symtomen? Datum och tid.
 • Vilka symtom har du eller har du haft? Diarré, kräkning, feber.
 • När upphörde symtomen? Datum och ungefärlig tidpunkt.
 • Åt du ensam eller i sällskap med andra, hur många personer ingick i så fall i sällskapet?
 • Vet du om fler blev sjuka? Namn, kön, ålder, telefon och mejl.
 • Har du besökt läkare eller sökt vård? Har du lämnat prov? I så fall vilken typ av prov?
 • Finns det andra sjuka i din nära omgivning?
 • Övriga måltider du ätit? Tidigare under dagen och ett till två dygn före insjuknandet.
 • Iakttagelser om maten du ätit och druckit? Varm, kall, rå inuti, lukt, med mera.
 • Har du varit utomlands? I så fall var och när?
 • Har du misstänkt kontaminerade livsmedel hemma? Spara i frys eller kyl tills vidare.