Kvalitetskontroll av livsmedel

Livsmedelsproducerande företag ska enligt livsmedelslagstiftningen ha ett egenkontrollprogram. I många fall ska produkterna regelbundet undersökas bakteriologiskt.

Fundera över om du vill veta livsmedlets kvalitet på tillverkningsdagen eller på bäst före-dagen. Boka därefter önskad analysdag, inte inlämningsdag.

Boka gärna in ditt företags återkommande livsmedelsprover enligt en helårsplan så reserverar vi tid för dina prover. Vi är givetvis också öppna för bokningar med kortare varsel.

Svårt att välja analyser?

Det är inte alltid så lätt att veta vilka bakterier som är lämpliga att undersöka för ett visst livsmedel. För vissa produkter finns det krav i lagstiftningen och då ska de förstås följas. För vissa branscher finns det branschriktlinjer eller olika kontaktnätverk där man kan få tips.

Vissa bakterier är sjukdomsframkallande medan andra undersöks för att de visar på dålig hygien vid tillverkningen eller förvaringen.

Olika bakterier lämpar sig olika bra för olika typer av livsmedel.

För att få hjälp med valet av bakterieanalyser kan du läsa vår allmänna information om aktuella livsmedelsbakterier (pdf).

Det är livsmedelsproducentens ansvar att produkten är säker och undersöks på rätt sätt men vi försöker gärna hjälpa till.

Frågor att fundera över

  • Finns det lagstiftning gällande undersökningar av livsmedlet i fråga?
  • Finns det branschriktlinjer för provtagning av livsmedlet?
  • Har dina kunder/återförsäljare specifika hygienkrav på din produkt?
  • Är livsmedlet lämpligt att undersöka? En del livsmedel som t.ex. vissa pastöriserade drycker är det onödigt att undersöka bakteriologiskt
  • Vill du veta livsmedlets hygieniska status på tillverkningsdagen eller på sista användningsdagen? Eller vill du låta analysera en serie av olika dagar för att ta reda på hur bakterienivåerna utvecklar sig?
  • Önskar du analys av ett enstaka stickprov eller fem prov samtidigt/inom max en vecka, vilket kan krävas om det finns lagstiftning på området?
  • Har du en kostnadsgräns för undersökningen?
  • Kommer du ihåg att lämna in flera förpackningar av samma livsmedel om du vill att det ska undersökas vid flera tidpunkter med obruten förpackning?
  • Ska livsmedlet förvaras vid en viss temperatur på laboratoriet?
  • Vill du boka in enligt en årsplan för hygienkontroll av både vatten, ytor och livsmedel?

Kom ihåg att boka analysdag, inte inlämningsdag!

Se också vår information om hållbarhetsundersökningar

Hur ska provet tas?

Se laboratoriets provtagningsanvisning för livsmedelsundersökningar (pdf).

Uppgifter om provet

Tänk igenom vilka uppgifter du vill att ska synas på resultatrapporten som till exempel provtagningstidpunkt och bäst-före-dag.

Här hittar du vår blankett för analys av livsmedelsprov (pdf).