Djur & lantbruk

Eftersom myndigheten hanterar ett brett lagstiftningsområde är det möjligt att ni behöver anmäla er verksamhet på flera blanketter.

Miljöprövning

Om din verksamhet omfattar fler än 30 djurenheter ska den miljögranskas. Har du fler än 150 djurenheter krävs ett miljötillstånd. Lämna in en ansökan om miljögranskning till ÅMHM så gör vi bedömningen om det krävs ett miljötillstånd för din verksamhet.

Läs mer om hur du beräknar antalet djurenheter i vattenförordningen

Blankett: Ansökan om miljögranskning av djurhållande verksamhet (pdf)

Stuklagring

Har du fler än 5 djurenheter och vill lagra gödsel i stuka ska du anmäla det till ÅMHM.

Läs mer om gödselstad, stukalagring och regler för gödselspridning

Blankett: Anmälan om lagring av gödsel i stuka (pdf)

Hobby- och sällskapsdjur

Har du ett större antal sällskaps- eller hobbydjur? Har du en yrkesmässig användning av djuren? I så fall ska det anmälas till myndigheten.

Läs mer om anmälningspliktig djurhållning

Farmuppfödning av vilda djur

Om du håller ”vilda djurarter” behöver det sannolikt anmälas. 

Läs mer om anmälningspliktig djurhållning

Förevisning av djur för allmänheten

Förevisning av vilda djurarter kan kräva tillstånd. Kontakta myndigheten för mer information.

Transport av djur

Om du planerar att transportera djur yrkesmässigt eller längre sträckor kanske både du och fordonet behöver tillstånd. Kontakta myndigheten för mer information.