Svarstider

Hur lång tid tid tar analysen?

Vissa analyser är klara efter ett dygn, andra pågår i 7-14 dagar i olika steg. Hur lång tid det tar beror både på vilken analys det handlar om och provets individuella innehåll.

Jordprover lämnas på hösten in i så stora mängder att analyserna måste fördelas under en längre tid. Svarstiden kan då bli flera veckor.

Bakteriologiska brunnsvatten- och livsmedelsprov svaras som regel ut inom en vecka.
Kemiska vattenundersökningar tar som regel några dagar till. 
Salmonellaprov tar 3-5 dagar. 

Om undersökningsresultatet tyder på hälsofara försöker vi alltid nå dig per telefon så snart som möjligt. Provrapporterna sänds per post när de är klara.
Om du begär det skickar vi även provrapporten per mejl. 

Du är välkommen att ringa på våra telefontider, som är alla vardagar mellan 13-14, om du vill fråga något om ditt prov.