Svarstider

Hur lång tid tid tar analysen?

Vissa analyser är klara efter ett dygn, andra pågår i 7-14 dagar i olika steg. Hur lång tid det tar beror både på vilken analys det handlar om och provets individuella innehåll.

Jordprover lämnas på hösten in i så stora mängder att analyserna måste fördelas under en längre tid. Svarstiden kan då bli flera veckor.

Bakteriologiska brunnsvatten- och livsmedelsprov svaras som regel ut inom en vecka.

Kemiska vattenundersökningar tar ett par veckor. 

Salmonellaprov tar 3-5 dagar. 

Om undersökningsresultatet tyder på hälsofara försöker vi alltid nå dig per telefon så snart som möjligt. Provrapporterna sänds ut per e-post när de är klara.

Du är välkommen att ringa på våra telefontider, som är alla vardagar mellan 13-14, om du vill fråga något om ditt prov.