Hemmakök

Vill du driva ett livsmedelsföretag hemma i ditt kök?

Det är möjligt att använda det privata köket om det går att ordna det hela på ett hygieniskt bra sätt. Du måste lämna in en anmälan enligt livsmedelslagen till ÅMHM för att registrera din verksamhet.  Du får en bekräftelse på att din anmälan gjorts. Enligt hemfridslagen kan vi inte inspektera i ditt kök. I stället skall du göra ett egenkontrollprogram där du beskriver hur hanteringen i utrymmet går till och vilka kontroller du gör som till exempel temperaturkontroller. Egenkontrollprogrammet ska skickas till ÅMHM för kontroll.

Hemmakökets utformning

Reglerna för livsmedelslokaler gäller alla livsmedelsföretagare. Syftet med reglerna är att alla livsmedel som produceras ska vara säkra att äta. Reglerna är målstyrda och det innebär att man kan uppfylla kraven på olika sätt. Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i bilaga II, kapitel III i hygienförordningen.

Förutom hygieniska lokaler är det viktigaste att producera säkra livsmedel.  Du ska

  • ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Om du hanterar lättförskämbara livsmedel skall du ha hygienpass
  • kunna uppvisa intyg på att du inte lider av salmonella
  • ha rutiner som förebygger risker i verksamheten
  • göra egna temperaturkontroller och gärna någon gång kontroll av ytrenhet