Hemmakök

Vill du driva ett livsmedelsföretag hemma i ditt kök?

Det är möjligt att använda det privata köket om det går att ordna det hela på ett hygieniskt bra sätt. Du måste lämna in en anmälan enligt livsmedelslagen till ÅMHM så att din verksamhet blir registerad hos oss. Du behöver även skriva ett egenkontrollprogram där du beskriver hur du hanterar risker. Exempel på risker i livsmedelshantering kan vara att mat förvaras i fel temperatur, blir kontaminerad eller saluförs med fel information. Egenkontrollprogrammet med tillhörande dokument, hygienpass och information om råvaror (märkning, forsedlar) ska alltid finnas tillgängliga i lokalen.

Efter att din anmälan registrerats kan ÅMHM göra ett hembesök för att kontrollera din verksamhet. Myndigheten föranmäler inspektioner i hemmiljö. 

Viss pop up-verksamhet behöver du däremot inte anmäla till ÅMHM.

Läs mer om pop up-restauranger

Hemmakökets utformning

Reglerna för livsmedelslokaler gäller alla livsmedelsföretagare. Syftet med reglerna är att alla livsmedel som produceras ska vara säkra att äta. Reglerna är målstyrda och det innebär att man kan uppfylla kraven på olika sätt. Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i bilaga II, kapitel III i hygienförordningen.

Förutom hygieniska lokaler är det viktigt att producera säkra livsmedel. För detta behöver du ha:

  • Tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien 
  • Hygienpass om du hanterar lättförskämbara livsmedel
  • Rutiner som förebygger risker i verksamheten