Marknad & annan tillfällig livsmedelsverksamhet

Tillfällig livsmedelsförsäljning, bland annat torghandel och mobila livsmedelslokaler, ska registreras ifall risklivsmedel saluförs eller om försäljningen sker i sådan omfattning att den räknas som yrkesmässig. Exempel på lågrisk livsmedel är godis, bröd och andra bageriprodukter som kan förvaras i rumstemperatur. Försäljning med en omsättning över 15 000 euro per år gör att verksamheten räknas som yrkesmässig. 

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (etjänst) 

Vissa verksamheter är dock undantagna från detta krav, till exempel: 

 • Privatpersoner som säljer livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur och försäljningen sker under högst 12 kalenderdagar per år. Grönsaks-, frukt- och bärprodukter ska vara sura eller ha hög sockerhalt och får säljas under högst ett år. Fortsätter verksamheten därefter krävs att den registreras. 
 • Föreningar som säljer livsmedel som inte kräver kylförvaring samt grillkorv, smörgåsar eller förpackad glass för direkt konsumtion.  
 • Företag som i anslutning till annan näringsverksamhet säljer förpackade livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur eller förpackad glass. 

Utöver att sälja livsmedel på marknader kan man, utan att registrera sig, servera livsmedel under några få dagar s.k. Pop up-restaurang. Maten ska vara avsedd att konsumeras i samband med serveringen (eller som take away) och servering får ske under högst 12 kalenderdagar per år. Oregistrerade Pop up-restauranger får inte servera livsmedel förknippande med hög risk så som sushi, gravad fisk eller ej genomstekta hamburgare.  

Läs mer om pop-up på Livsmedelsverkets webbplats  

Kontakta oss ifall du är osäker på om din försäljning ska registreras enligt ovan.  

Observera att även om du inte behöver anmäla din försäljning krävs fortfarande att din hantering är hygienisk. Att hantera livsmedel utomhus, till exempel vid marknadsförsäljning, måste ske med särskild omsorg: 

 • Hanteras öppna livsmedel ska det finnas en lättillgänglig anordning med rinnande vatten för tvätt av händer och redskap.  
 • Det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar.
 • Livsmedel ska förvaras i rätt temperatur. 
 • Livsmedlen ska skyddas mot direkt solljus, nederbörd och andra föroreningar. 
 • Platsen för hantering och försäljning ska ha tre skyddande sidor, till exempel i form av ett tält med tak och vara utrustad med varuskydd mot kundsidan. 
 • Varken livsmedel eller behållare för livsmedel får förvaras direkt på marken. 
 • Kunden bör inte plocka grönsaker eller andra livsmedel själv. 
 • Bröd ska helst säljas färdigförpackat. I annat fall ska brödet förvaras skyddat under duk. 
 • Vid behov ska tillräckliga sopkärl finnas för kunderna.