Marknad & annan tillfällig livsmedelsverksamhet

Större marknader och evenemang, som sträcker sig över tre dygn eller mer, ska anmälas till ÅMHM. Anmälan ska lämnas in minst fyra veckor i förväg.

Anmälningsformulär: Anmälan enligt livsmedelslagen (etjänst)

Tillfällig, mindre livsmedelsverksamhet under en kortare tidsperiod än tre dygn som till exempel torgförsäljning eller pop up restaurang ska också anmälas till ÅMHM. Din anmälan vill vi ha minst en vecka i förväg.

Anmälningsformulär: Anmälan om torg- och marknadsförsäljning (etjänst)

Att hantera livsmedel utomhus

Att hantera livsmedel utomhus, till exempel vid marknadsförsäljning, måste ske med särskild omsorg:

  • I hanteringsutrymmet ska det finnas en lättillgänglig anordning med rinnande vatten för handtvätt.
  • Det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar.
  • Platsen för hantering och försäljning ska ha tre skyddande sidor, till exempel i form av ett tält med tak och vara utrustad med varuskydd mot kundsidan.
  • Livsmedlen ska skyddas mot direkt solljus, nederbörd och andra föroreningar.
  • Vare sig livsmedel eller behållare för livsmedel får förvaras direkt på marken.
  • Kunden bör inte plocka grönsaker eller andra livsmedel själv.
  • Bröd ska helst säljas färdigförpackat. I annat fall ska brödet förvaras skyddat under duk.
  • Finns inte diskmöjlighet ska muggar, bestick och liknande vara av engångsmaterial.
  • Sopkärl för kunderna ska finnas.

 Det ska även finnas en egenkontrollplan som förvaras på plats för att kunna visas upp vid inspektion.