Foder- och gödselprov

Vi utför inte foder- och gödselanalyser vid ÅMHM Laboratoriet. Men om du vill kan vi, mot en avgift, förmedla provet till ett annat laboratorium som gör sådana undersökningar.

Avgiften för denna förmedling hittar du längst ner i vår avgiftstaxa under rubriken Övrigt. Till det tillkommer kostnaden  för det andra laboratoriets analyser.

Vi kan annars stå till tjänst med upplysningar om vart du själv kan skicka provet för undersökning.