Foder- och gödselprov

Vi utför inte längre foder- och gödselanalyser vid ÅMHM Laboratoriet.

ÅMHM Laboratoriet har tillsvidare inte resurser att förmedla prov till annat laboratorium.