Ackreditering & godkännande

Laboratoriet är ackrediterat av ackrediteringstjänsten FINAS enligt den internationella standarden ISO 17025:2017. Vi har ett starkt kvalitetssystem och arbetar med ständiga förbättringar. Vi deltar varje år i många internationella provningsjämförelser där våra resultat jämförs med andra laboratoriers resultat. FINAS granskar vid sina regelbundna revisionsbesök våra prestationer och bekräftar att vår kvalitet håller en hög nivå. 

ÅMHM Laboratoriet är ett officiellt godkänt laboratorium. Ålands landskapsregering har godkänt laboratoriet enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och lagen om djursjukdomar enligt samma krav som andra laboratorier i landet är godkända av Livsmedelsverket.

Här hittar du ÅMHM laboratoriets kompetensområde.