Prov från mindre vattenbolag

Enligt gällande lagstiftning i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 401/2001 och Ålands författningssamling 88/2016 ska vatten som distribueras av ett vattenbolag till en volym mindre än 10 kubikmeter per dag eller för mindre än 50 personers behov undersökas både mikrobiologiskt och fysikalisk-kemiskt med vissa intervaller vid ett ackrediterat laboratorium.

Observera att om vattnet används i offentlig eller kommersiell verksamhet eller av företag inom livsmedelsbranschen som caféer eller daghem måste det undersökas enligt lagstiftningen för större vattenbolag, om inte undantag beviljats av ÅMHM. Vilka undersökningar som skall göras och hur ofta framgår av vattenbolagets egenkontrollprogram.

Om du vill läsa mer om de enskilda analyserna så hittar du information här (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av ledningsvattenanalys (pdf)

Här hittar du laboratoriets prislista (pdf)