Veterinärvården

Veterinärvården

ÅMHM:s veterinärgrupp arbetar med djurskydd, smittskydd och djursjukvård.Vi har tillsyn över all yrkesmässig djurhållning men erbjuder även veterinärvård i andra former.

ÅMHM söker utrymmen & skötselhjälp för stora djur

Fyll gärna i vårt digitala formulär om du tror att du kan hjälpa till:

Utrymmen och skötsel vid djurskyddsärenden (e-tjänst)