Veterinärvården

Veterinärvården

ÅMHM:s veterinärgrupp arbetar med djurskydd, smittskydd och djursjukvård.Vi har tillsyn över all yrkesmässig djurhållning men erbjuder även veterinärvård i andra former.