Ytor i livsmedelslokaler

Hygienprov från ytor

En viktig förutsättning för hälsosamma livsmedel är att ytorna där livsmedlen hanteras är rena. För att kontrollera detta kan man ta prov från ytorna för bakterieanalys. Rengöringskontroll är ett viktigt komplement till undersökning av själva livsmedelsprodukten.

Man kan undersöka ytorna avseende allmän hygien eller specifikt undersöka bakterien Listeria monocytogenes.

Skärbrädor, golvsilar, skärmaskiner och liknande ställen är bra att undersöka. Vi erbjuder olika provtagningsmaterial för olika typer av provpunkter.

Boka gärna ett övervakningsprogram på årsbasis med oss så vet du att vi har reserverat tid för dina prov.

Provtagningsmaterialet kan du hämta kostnadsfritt hos oss på laboratoriet.

Listeria monocytogenes

Bakterien Listeria monocytogenes är en sjukdomsframkallande bakterie som finns allmänt i vår omgivning i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Den kan tillväxa syrefritt och tål både högre och lägre temperaturer och får därför lätt fäste i miljön i livsmedelslokaler och kan förorena livsmedlen under produktionen. 

Listeria monocytogenes är relativt ofarlig för de flesta av oss men kan orsaka allvarlig sjukdom och i värsta fall dödsfall framför allt hos människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer. Antalet rapporterade listeriafall har ökat de senaste åren i hela Europa.

Listeriabakterien kan orsaka sjukdom hos både djur och människa.

Särskilda riskprodukter är ätfärdiga kylvaror såsom gravad och rökt fisk med flera veckors hållbarhet.

Myndigheterna rekommenderar därför att företagaren har ett kontrollprogram, framför allt i kött-, fisk- och mjölkproducerande anläggningar. När det gäller vissa livsmedel är det ett krav i livsmedelslagstiftningen att ytorna testas för Listeria monocytogenes.Snabbmetod eller ISO-standardmetod?

Listeria kan analyseras med en snabbmetod, där svar kan fås efter ett drygt dygn, eller en standardmetod, där svar fås efter flera dagar. Vi undersöker som regel ytprover med snabbmetoden om vi inte kommit överens annat men i vissa fall kräver lagstiftningen att ISO-metoden används. Båda metoderna är helt tillförlitliga. Läs vår provtagningsanvisning för Listeria på ytor och redskap (pdf)Läs vår provtagningsanvisning för kontaktplatta och svabb (pdf)

Laboratoriets följesedel för hygienprover (pdf)