Vattenverk

ÅMHM har tillsyn över alla vattenverk på Åland, både privata och kommunala. Vill du anlägga ett nytt vattenverk, eller göra väsentliga förändringar i ditt vattenverk, ska du anmäla det till oss.

Kontroll av vattnet

Vattenbolaget har ett kontrollprogram som upprättats i samråd med ÅMHM. Man provtar både vattnet som lämnar vattenverket och vattnet ute i ledningsnätet.

Kraven för kontrollprogrammet ser lite olika ut beroende på hur mycket vatten man distribuerar. Vattenverk som distribuerar dricksvatten för fler än 50 personers behov, eller till en volym av mer än 10 kubik per dag, behöver ha en mer omfattande driftsövervakning och kontrollprogram enligt ÅFS 88:2016.

ÅMHM tar del av provresultaten och har på så sätt insyn i verksamheten. Vi gör också regelbundna inspektioner i vattenverken. Sommartid kontrollerar vi de stora ytvattentäkterna för att övervaka algtillväxten.

Vattenverken på Åland

Den största delen av vårt dricksvatten på Åland kommer från ytvattentäkter. Ytvatten måste alltid renas innan det används som dricksvatten, eftersom det naturligt innehåller mikroorganismer och lösta ämnen.  

Ålands största vattenbolag, Ålands Vatten, försörjer över 70 procent av befolkningen på Åland med dricksvatten. Vattnet som Ålands vatten distribuerar är medelhårt, vilket kan vara bra att känna till vid till exempel dosering av tvättmedel.