Märkningar

EU har en omfattande gemensam livsmedelslagstiftning som reglerar märkning, tillsatser och kosttillskott med mera. Påskriften ska vara korrekt, tydlig och lätt för konsumenten att förstå.

Livsmedelsförpackningar skall vara försedda med åtminstone följande påskrifter:

 • Livsmedlets beteckning, det vill säga namn.
 • Förteckning över beståndsdelar i fallande storleksordning mängdmässigt där allergener och ämnen som orsakar intolerans framhävs, till exempel i fetstil eller med versaler.

Läs mer om ingrediensförteckningar i livsmedelsverkets handbok

 • Innehållsmängden.
 • Minsta hållbarhetstid (bäst före datum) eller sista användningsdag.
 • Namnet, firman eller bifirman och adressen i fråga om tillverkaren, förpackaren eller försäljaren inom EU.
 • Ursprungslandet, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten.
 • Livsmedelspartiets identifikationskod.
 • Vid behov förvaringsanvisning.
 • Vid behov bruksanvisning.
 • Vid behov varningspåskrift.
 • Livsmedlets alkoholhalt, om den i fråga om flytande livsmedel är högre än 1,2 volymprocent och i fråga om fasta livsmedel högre än 1,8 viktprocent.

Märkningen får inte vara vilseledande.

Livsmedelsverket om påskrifter på förpackningar