Utlandsresor med häst, hund och katt

Utlandsresor med hästdjur

Den 11 oktober 2021 ändrades rutinerna för utlandsresor med häst. Det innebär att resor som tidigare endast krävde ett hälsointyg på papper nu måste registreras i det nya elektroniska systemet TRACES NT (som ersätter det gamla TRACES systemet). Resor som tidigare inte krävde något hälsointyg (till exempel vid tävling inom Norden) är fortfarande undantagna från dessa krav.

För att ÅMHM ska kunna utfärda intyget till önskat undersökningsdatum behöver alla aktörer vara registrerade i systemet i god tid (minst en vecka innan besöksdatum). Ni kan antingen fylla i alla uppgifter via vår e-tjänst nedan och låta oss sköta registreringen, eller så kan avsändare, transportör och mottagare på egen hand registrera sig i TRACES NT.

När alla aktörer är registrerade i TRACES kan vi förbereda intyget i förväg och överlämna det i samband med hälsoundersökningen, förutsatt att hästen klarar hälsokraven. 

Intyget ska precis som tidigare följa med hästen under resan och sedan förvaras i 5 år.
Hälsoundersökningen ska precis som tidigare utföras inom 48 timmar före avresa eller sista vardagen innan helg, om resan startar på en helgdag.
Samma hälsokrav gäller som tidigare. 

Ett elektroniskt hälsointyg kostar 150 Euro/djur inkl. reseersättning och inställelse. Om flera hästar i samma stall ska resa tillkommer 50 Euro/djur. För tidsbokning kontakta fältveterinärerna.

Veterinärvårdens kontaktuppgifter och telefontider hittar du här

Försäljning av hund,  katt och iller till utlandet

Om du ska resa med en hund, katt eller iller i syfte att överlämna djuret till en ny ägare utomlands behöver resan registreras i det nya elektroniska systemet TRACES NT. Om den nya ägaren själv kommer till Åland för att hämta djuret behövs inget hälsointyg. 

För att ÅMHM ska kunna utfärda intyget till önskat undersökningsdatum behöver alla aktörer vara registrerade i systemet i god tid (minst en vecka innan besöksdatum). Ni kan antingen fylla i alla uppgifter via vår e-tjänst nedan och låta oss sköta registreringen, eller så kan avsändare, transportör och mottagare på egen hand registrera sig i TRACES NT.

När alla aktörer är registrerade i TRACES kan vi förbereda intyget i förväg och överlämna det i samband med hälsoundersökningen, förutsatt att djuret klarar hälsokraven. 

Intyget ska precis som tidigare följa med djuret under resan och sedan förvaras i 5 år.
Hälsoundersökningen ska precis som tidigare utföras inom 48 timmar före avresa.
Samma hälsokrav gäller som tidigare. 

Ett elektroniskt hälsointyg kostar 50 Euro/djur. För tidsbokning kontakta smådjurskliniken Zoodiaken.

Veterinärvårdens kontaktuppgifter och telefontider hittar du här