Fakturering

Faktureringsadress

Ålands landskapsregering
Flödesreferens, se nedan* 
Pb 2050
AX 22111 Mariehamn

Pdf-faktura kan skickas till faktura@regeringen.ax
Pdf-fakturan ska bifogas som bilaga till e-postmeddelandet.
Om du vill skicka in flera fakturor ska du bifoga varje pdf-faktura i separat meddelande.

E-faktureringsadress

Ålands landskapsregering
Flödesreferensse nedan*
E-fakturaadress: FI87 2‍032 3‍800 0‍014 3‍2
Operatör: Nordea
Förmedlarens kod: NDEAFIHH

* Flödesreferens ska antingen vara ÅMHM eller ÅMHM Laboratoriet beroende på vilken verksamhet du vill fakturera.

Ytterligare uppgifter

FO-nummer: 0145‍076-7

Skattegränsnummer: 5520-2