Kosttillskott

Kosttillskott är vitaminer och mineraler i koncentrerad form. Hit hör även olika örter, växtextrakt, aminosyror, med mera. Kosttillskott påminner ofta om läkemedel, eftersom de säljs som piller eller kapslar. De räknas dock som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Verksamhetsutövaren ska kontrollera att saluförda kosttillskott är godkända av livsmedelsverket i Finland.

Blankett: Anmälan om kosttillskott (pdf)

Den som säljer kosttillskott får inte påstå att produkten kan förebygga eller bota sjukdomar. Om man använder sådana påståenden klassas produkten istället som läkemedel och ska godkännas som sådant enligt läkemedelslagstiftningen. Du ska göra en anmälan om försäljning av kosttillskott till ÅMHM om du importerar kosttillskott från annat land än Finland eller om du inom ramen för din verksamhet tillverkar kosttillskott.

Att tänka på vid användning av kosttillskott

För höga doser av vitaminer och mineraler kan vara skadliga för kroppen. Därför är det viktigt att följa anvisningarna på kosttillskottets förpackning och inte ta mer än vad som står. De är inte avsedda som ett alternativ till en varierad kost och de ger inte några betydande mängder energi. Många av kosttillskotten bör inte tas under graviditet och amning.

Om kosttillskott finska livsmedelsverket 

Om kosttillskott svenska livsmedelsverket