Muddring & utfyllnad

Vattenföretag är enligt vattenlagen åtgärder som har verkningar med avseende på vatten såsom bortledande, byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning och rensning.

Ansökan om miljögranskning av muddring eller annat företag

Ska du utföra någon typ av vattenföretag där bottenytan som verksamheten omfattar är mellan 50 och 500 kvadratmeter, så måste du ha ett miljögranskningsbeslut från ÅMHM.

Handläggningstiden för ansökningar är normalt cirka 6 veckor. Handläggningstiden påverkas av antalet ansökningar och ärenden som handläggs av myndigheten. Om ansökan är bristfällig eller behöver kompletteras förlängs handläggningstiden. Tänk på att lämna in din granskningsansökan i god tid före du vill börja muddra. Förutom ansökningsblanketten behöver vi:

  • en situationsplan 1:500
  • ett skriftligt tillstånd från vattenägaren
  • ett skriftligt tillstånd från markägaren till det område där du tänker lägga upp muddermassorna

Muddring och andra vattenföretag ska i allmänhet utföras under tiden 1 september till och med 14 april.

Blankett: Ansökan om miljögranskning av muddring eller annat företag (e-tjänst)

Läs mer om vilka krav som gäller vid muddring och utfyllnad i våra principbeslut:

Principbeslut: Muddring och grävning i vatttenområde (pdf)

Principbeslut: Utfyllnad i vattenområde (pdf)

Ansökan om miljötillstånd för vattenföretag

Om vattenarbetet omfattar ett vattenområde större än 500 kvadratmeter måste du ansöka om ett miljötillstånd.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd (pdf)