Muddring & utfyllnad

Ansökan om miljögranskning av muddring eller annat företag

Ska du utföra någon typ av vattenverksamhet såsom fyllning, pålning, grävning, muddring, eller rensning i vattenområde, där bottenytan som verksamheten omfattar är mellan 50 och 500 kvadratmeter, så måste du ha ett miljögranskningsbeslut från ÅMHM.

Tänk på att lämna in din granskningsansökan i god tid, minst fyra (4) veckor, före du vill börja muddra. Förutom ansökningsblanketten behöver vi:

  • en situationsplan 1:500
  • ett skriftligt tillstånd från vattenägaren
  • ett skriftligt tillstånd från markägaren till det område där du tänker lägga upp muddermassorna

Muddring och andra vattenföretag ska i allmänhet utföras under tiden 1 september till och med 14 april.

Blankett: Ansökan om miljögranskning av muddring eller annat företag (pdf)

Läs mer om vilka krav som gäller vid muddring och utfyllnad i våra principbeslut:

Principbeslut: Muddring och grävning i vatttenområde (pdf)
Principbeslut: Utfyllnad i vattenområde (pdf)

Ansökan om miljötillstånd för vattenföretag

Om vattenarbetet omfattar ett vattenområde större än 500 kvadratmeter måste du ansöka om ett miljötillstånd.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd