Om ÅMHM

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i landskapslagstiftning. Dessutom svarar ÅMHM för att veterinärvård tillhandahålls samt erbjuder mikrobiologiska och fysikaliskt-kemiska analystjänster vid ett eget ackrediterat laboratorium.

Vår uppgift är tillse att vår inomhus- och utomhusmiljö, vår mat, de produkter och tillverkningsprocesser vi använder eller de aktiviteter vi utför varken skadar oss, djuren eller vår yttre miljö. Detta uppnås genom förebyggande prövning, tillsyn och provtagning enligt lagstiftningen samt med kunskap, aktiv informations-spridning och god service. Lagstiftning ger oss både rättigheter och skyldigheter och finns i tre angränsande rättsordningar; åländsk lagstiftning, rikslagstiftning och gemenskapsrätt.

ÅMHM erbjuder även veterinärvårdstjänster avseende nyttodjur till jordbrukare, fiskodlare och andra som håller djur yrkesmässigt och sköter en liten smådjursklinik för basvård av smådjur, som katter och hundar. Vidare upprätthåller vi genom våra veterinärer landskapets veterinärjour, som möjliggör akutsjukvård för djur kvällar, nätter och helger, och därmed erbjuds en god grundtrygghet för alla djurägare.

ÅMHM laboratoriet utför mikrobiologiska analyser och fysikalisk-kemiska analyser på vatten, livsmedel, jord och foder. Detta gäller analys av farliga mikrober i livsmedel, dricks- och badvatten i syfte att undvika hälsofara eller utreda förgiftningsfall, analyser förknippade med djursjukdomar, näringsanalyser på jord, foder och gödsel för optimering av jordbruket, fysikalisk-kemiska analyser på vatten och avloppsvatten samt omfattande provtagning av ytvattnen runt om i landskapet. Analystjänsterna erbjuds till myndigheter, kommuner, företag och allmänhet.

En detaljerad beskrivning av vår verksamhet finns i vår verksamhets- och resultatplan nedan.