Vattenprov från färjor

På färjor lagras vattnet i tankar under en längre tid jämfört med vanligt vattenledningsvatten. Det bildas därmed lättare beläggningar på insidan av ledningarna, särskilt i i de delar av vattensystemet som inte omsätts så ofta. Vattenkvaliteten ska därför kontrolleras regelbundet.

Vi har både kemiska och mikrobiologiska provpaket som är anpassade för färjor. 

Vid laboratoriet analyserar vi förutom dricksvatten, även is som används i samband med livsmedel ,och bassängvatten från färjor som trafikerar till och från Åland. 

Vi ser gärna att ni gör helårsbokningar. Då reserverar vi tid och material för er och ni kan planera väl för provtagningen och vi för analyserna. Ni hör enkelt av er om ni behöver göra ändringar i schemat.

Se vår blankett för beställning av ledningsvatten- och isanalys (pdf)

Se vår provtagningsanvisning för ledningsvatten (pdf)

Se vår blankett för beställning av bassängvattenanalys (pdf) 

Se vår provtagningsanvisning för bassängvatten (pdf)