Djursjukdomar

Salmonellaprov

Vi har stor erfarenhet av salmonellaundersökningar från olika djurslag och deltar varje år i internationella provningsjämförelser där vi kan bekräfta vår säkerhet gällande analyserna.

För äggproducenter, även mindre sådana, är det det lagstadgat att salmonellaundersökningar ska göras regelbundet. Salmonellafrihetsintyg krävs ibland vid försäljning av livdjur.

Här hittar du beställningsblankett för salmonellaundersökning av fjäderfä (pdf). Vi tillämpar Livsmedelsverkets blankett.

Här hittar du beställningsblankett salmonellaundersökning av nötkreatur och svin (pdf). Vi tillämpar Livsmedelsverkets blankett.

Ring till mikrobiologiska avdelningen och boka in ditt salmonellaprov på tel. 328 810.