Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall, varken i tunna, panna eller i en hög på marken.

Du får alltså inte elda målade brädor, gummidäck, möbler, förpackningar etc. Förbudet gäller både företag och privatpersoner.

Boende utanför tätbebyggt område får i undantagsfall elda mindre mängder trädgårdsavfall och obehandlat virke, det vill säga:

  • torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
  • obehandlat virke
  • halm, som får eldas utomhus
  • mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp, som får eldas i värmepanna 

Stora mängder ris och annat avfall som kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som får eldas.

Orsaker till att du inte får elda avfall:

  • röken kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö, speciellt om förbränningen inte är optimal.
  • röken kan störa andra. Även då röken inte innehåller skadliga ämnen kan den fortfarande vara störande för omgivningen.
  • öppen förbränning är slöseri med energi, då energin i materialet inte tas tillvara.