Diarienummer 2023-648 Bergkullastiftelsen ansöker om revidering av instruktioner och föreskrifter i miljögranskningsbeslut för avloppsanläggning på Hamnsundsvägen i Saltvik

Handläggare

Erica Sjöström