Diarienummer 2024-109 Jomala kommun ansöker om miljögranskning av borrning för energibrunn på Småholmavägen i Jomala

Handläggare

Helena Schubert