Diarienummer 2024-505 Ålands Vatten Ab ansöker om tillstånd för höjning av vattennivån i Markusbölefjärden och Långsjön i Finströms kommun.

Handläggare

Helena Boman