CE-märke

Regler & märkning

Konsumentsäkerhetslagen reglerar säkerheten för tjänster och produkter som säljs till konsumenter.

Varor och tjänster som säljs får inte medföra risk för konsumentens hälsa eller egendom som är större än vad som kan förväntas vid normal användning.

CE-märkning

Produkter som kan vara farliga för användaren, till exempel maskiner och leksaker, måste vara CE-märkta* om de ska säljas i ett EU-land. CE-märkningen handlar inte om produktens prestanda utan endast om säkerheten.

*CE är en förkortning av Communitas Europea, den latinska benämningen på EG.

Tillverkaren eller importören märker själv sin produkt. Med ett CE-märke försäkrar denne att produkten uppfyller säkerhetskraven som finns inom EU. Däremot innebär märkningen inte att produkten har testats innan den hamnade i affären.