Friskintyg

Personal som ska hantera oförpackade och lätt fördärvliga livsmedel behöver innan anställningen påbörjas lämna tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte lider av salmonella. Intyg kan utfärdas av läkare eller sjukskötare men behöver inte längre innebära provtagning. Även praktikanter och annan tillfällig personal som arbetar minst en månad utan fast anställning ska lämna intyg. En person som veterligen bär på eller misstänks bära på en smittsam sjukdom som kan överföras via livsmedel får inte hantera livsmedel i en livsmedelslokal.

Krav på dokumentation

Intyget, frisk eller livsmedelsintyg, ska förnyas vid misstanke om smitta, till exempel vid diarré med feber, eller om salmonellasmitta har konstaterats hos närstående, till exempel en familjemedlem. Dokument som visar på att anställda har intyg ska kunna uppvisas vid livsmedelskontrollen. Antingen genom att uppvisa intygen eller förteckning över personal som innehar intyg. Exempel på hantering som kräver intyg är tillredning av sallad, smörgås, bakelser, tårtor eller hantering av oförpackat kött, fjäderfä eller fisk. Ifall man endast serverar, diskar eller tar betalt krävs inte intyg om de inte misstänks vara sjuka. En laboratorieundersökning begärs inte längre av symptomfria anställda efter en resa.